Πρόγραμμα Προμηθειών
Δείτε ένα παράδειγμα πως υπολογίζεται η προμήθεια ενός μήνα.
Αν οι παίκτες που προτείνατε, αφού βγήκαν οι φόροι, έφεραν 10.000 € καθαρά έσοδα, τοτέ η προμήθεια υπολογίζεται ως εξής:
30 % από 10.000 € - 3000 €

Δηλαδή, θα πάρετε συνολικά 3000 €.